Taxe și impozite locale

METODE DE PLATĂ

Plata se poate face atât fizic, la ghișeul primăriei, cât și online sau la trezoreria Tg. Bujor, în următoarele conturi:

RO05TREZ3082107020101XXX IMPOZIT PE CLĂDIRI DE LA PERSOANE FIZICE
RO52TREZ3082107020102XXX IMPOZIT ȘI TAXE PE CLĂDIRI DE LA PERSOANE JURIDICE
RO49TREZ3082107020201XXX IMPOZIT PE TERENURI DE LA PERSOANE FIZICE
RO96TREZ3082107020202XXX IMPOZIT ȘI TAXE PE TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE
RO46TREZ3082107020203XXX IMPOZIT PE TERENUL DIN EXTRAVILAN
RO66TREZ30821070203XXXXX TAXE JUDICIARE DE TIMBRU ȘI ALTE TAXE DE TIMBRU
RO24TREZ3082116020201XXX IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT DEȚINUTE DE PERSOANE FIZICE
RO71TREZ3082116020202XXX IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT DEȚINUTE DE PERSOANE JURIDICE
RO88TREZ30821160203XXXXX TAXE ȘI TARIFE PENTRU ELIBERAREA DE LICENȚE ȘI AUTORIZAȚII DE FUNCȚIONARE
RO35TREZ30821180250XXXXX ALTE IMPOZITE ȘI TAXE
RO09TREZ30821A300530XXXX ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI ȘI ÎNCHIRIERI DE CĂTRE INSTITUȚIILE PUBLICE
RO35TREZ30821A350102XXXX VENITURI DIN AMENZI ȘI ALTE SANCȚIUNI APLICATE DE CĂTRE INSTITUȚII DE SPECIALITATE
RO91TREZ30821360206XXXXX TAXE SPECIALE

ATENȚIE!
PLATA NU SE POATE FACE PRIN GHIȘEU.RO, INCLUSIV PLATA AMENZILOR!!
ESTE DE PREFERAT SĂ SOLICITAȚI O NOTĂ DE PLATĂ ȘI SĂ VIRAȚI ÎN CONT SUMA AFERENTĂ FIECĂREI CATEGORII. NU VIRAȚI TOATĂ SUMA ÎNTR-UN SINGUR CONT, CITIȚI CU ATENȚIE NOTA DE PLATĂ ȘI DENUMIREA CONTULUI IBAN.