This is an example of a HTML caption with a link.

Bine ati venit

Comuna Fîrţăneşti este amplasată în partea de Est a judeţului Galaţi şi se învecinează la Nord cu Comuna Băneasa şi Oraşul Tg. Bujor, la est se învecinează cu comunele Vlădeşti şi Măstăcani, la Sud se învecinează cu comunele Scânteieşti şi Cuca iar la Vest cu comuna Băleni.

Suprafaţa teriroriului administrativ al comunei este de 8746 ha, cuprinzând, conform datelor statistice pentru anul 2001: 4355 ha teren arabil, 1501 ha păşuni, 768 ha vii, 88 ha livezi, 85 ha ape şi bălţi, restul teritoriului - drumuri, căi ferate, curţi, construcţii.

Comuna este străbătută de drumurile judeţene DJ242(care face legătura cu oraşul Tg. Bujor şi comuna Măstăcani), DJ255(care face legătura cu comuna Cuca), DJ253(care face legătura cu comuna Băleni şi drumul comunal DC19).

Comuna Fîrţăneşti este situată la cca. 6,7 km Vest de graniţa cu Ucraina, fiind dezvoltată pe Valea Chinejei, Rădiciu, Valea Roşie şi Mieloea, pe o distanţă de cca. 15,5km N-S, 11,5km E-V.
Zona în care este amplasată comuna aparţine în mod exclusiv cuaternarului. Acesta se dezvolta în depozite detritice groase, nisipuri şi pietrişuri pe văi şi culmi unde este acoperit de loessuri groase de 6-8 m.

Caracterul geologic determină, în condiţiile lipsei aproape complete de vegetaţie perenă şi arboricolă pe versanţi, o fragmentare deosebită a reliefului şi manifestări de pantă, torente, alunecări, prăbuşiri.
Alcătuirea teriroriului comunei, predominant din culmi deluroase, câmpuri interfluviale piemontane şi terase, cu pante în general reduse, face ca activitatea proceselor actuale de modelare să fie mai activă şi mai frecventă pe versanţii văilor şi în bazinele torenţiale.

Diferenţele de la Nord spre Sud, determinate de dispunerea în trepte cu altitudini, pante şi energie de relief din ce în ce mai scăzute de la colinele Tutovei şi Podişul Covurlui până în Lunca Siretului, au creat şi unele deosebiri atât în frecvenţa anumitor tipuri de procese cât şi în intensitatea lor, teritoriul pe care se află în zona de est a Judeţului Galaţi formată din podişuri şi Colinele Covurluiului.
Din punct de vedete morfologic comuna se află amplasată în Podişul Covurluiului format din pietrişuri şi nisipuri cu intercalaţii de argilă policene cu structura monoclimală care determină un relief specific pentru întregul podiş al Moldovei, culmi lungi şi poduri largi separate prin văi consecvente pe direcţia N-S.


Chineja străbate comuna longitudinal de la Nord spre Sud cu o vale foarte largă circa 500 m, până în dreptul localităţii Măstăcani, de unde-şi schimbă direcţia spre Est printr-un curs foarte meandrat în lunca cei poartă numele.Această vale primeşte pe drapta rîul Covurlui care se uneşte cu satul Viile, iar spre stânga pârâul Radiciul care se uneşte cu Chineja la Sudul satului Fîrţăneşti.

Văile Covurlui şi Radici au văi colmatate cu un debit foarte mic, care poate deveni catastrofal în câteva ore. Colmatările sînt produse de inundaţiile din timpul ploilor torenţiale precum şi de eroziunea solurilor. Rocile importante hidrologice sunt formaţiunile cuaternare ale cuverturii neogene situate mai aproape de suprafaţa solului şi constituite din roci granulate care permit înmagazinarea şi circulaţia apei. Acestea apar la 8-9 m adâncime în satele Fîrţăneşti şi Viile.

Apele constituie complex acvifor şi se caracterizează prin prezenţa fierului peste limita admisă, fiind adeseori necorespunzătoare condiţiilor de potabilitate.
În zona cercetată granulozitatea fină a materialului acumulat în aceste lunci este o consecinţă a vitezei reduse de curgere a râului Chineja în porţiunea de val.

Solurile predominante pe teritoriul comunei sunt cele zonale, aparţinând tipurilor cernozomice, alături de care apar soluri cenuşii, soluri brune, podzolice, iar dintre cele azonale se întîlnesc solurile aluviale.
Datorită structurii solului, întregul judeţ Galaţi inclusiv zona analizată deţine cantităţi însemnate de roci utile şi materiale de construcţii: argile, luturi, nisipuri şi pietrişuri.

Stat functii 2019

Stat functii si salarizare 01.01.2019

Documente utile

Stiri si noutati


 • Anunt Licitatie
  29/04/2021
  Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Firtanesti, Judetul Galati organizeaza licitatie publica la data de 07.06.2021 orele 9 la sediul din Comuna Fartanesti nr.606 ,judetul Galati pentru inchirierea suprafetei de teren de 2.334 mp situat in Tarlaua 22 parcela 25/1.

  Descarca
 •  
 • Anunt
  02/04/2021
  U.A.T. Fârțănești, cu sediul în localitatea Fârțănești, județul Galați, telefon/fax 0236347439; 0236347220, e-mail: [email protected], Anunță închirierea pentru o perioadă de 10 ani a suprafeței de 1.189,15 ha pășuni, în ședință publică prin atribuire directă sau dupa caz licitație publică cu strigare, conform documentației. Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 20.04.2021, ora 10:00, la sediul primăriei Fârțănești, localitatea Fârțănești, Județul Galați. Înscrierile se fac la sediul Primăriei Fârțănești, în perioada 05.04.2021 – 16.04.2021, ora 14:00. Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale persoane fizice ori juridice având animale înscrise în RNE membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei Fârțănești. Suprafețele de pășuni care nu se pot închiria prin atribuire directă vor fi scoase la licitație publică cu strigare, conform documentației de atribure. Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la registratura Primăriei Fârțănești din localitatea Fârțănești, Nr 606, judetul Galați, telefon 0236347439 începând cu data 05.04.2021.
 •  
 • Anunt concurs angajare muncitor necalificat
  19/03/2021
  Primaria comunei Firtanesti,judetul Galati, in temeiul Hotaririi Guvernului nr.286/2011 privind aprobarea regulamentului de desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante, anunta organizarea unui concurs la data de 19.04.2021 ora 10.00 pentru ocuparea a 1(unu) post vacant de muncitor necalificat , Serviciul - Gospodarie comunala al UAT comuna Firtanesti, judetul Galati, durata nedeterminata.

  Descarca
 •  
 • PUBLICATIE CASATORIE
  19/03/2021
  Astazi 19.03.2021, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului COCU VIOREL in virsta de 43 ani cu domiciliul in Comuna Fartanesti, Judetul Galati, si a d-rei/d-nei CARP MARIANA, in virsta de 35 ani, cu domiciliul in comuna Fartanesti, judetul Galati. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei. OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT BUTUC IANA
 •  
 • PUBLICATIE CASATORIE
  17/02/2021
  Astazi 17.02.2021, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului MALAXA PETRU in virsta de 27 ani cu domiciliul in Comuna Fartanesti, Judetul Galati, si a d-rei/d-nei CERB IASMINA-ALECSANDRA, in virsta de 26 ani, cu domiciliul in comuna Fartanesti, judetul Galati. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei. OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT BUTUC IANA
 •  
 • Anunt angajare
  15/01/2021
  U.A.T. COMUNA FÂRȚĂNEȘTI organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de lucrator necalificat in cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei FÂRȚĂNEȘTI.

  Descarca
 •  
 • PUBLICATIE CASATORIE
  13/11/2020
  Astazi 13.11.2020, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului ELISEI IONUT in virsta de 29 ani cu domiciliul in Comuna Fartanesti, Judetul Galati, si a d-rei/d-nei CARAGHIULEA GABRIELA-LAVINIA, in virsta de 19 ani, cu domiciliul in comuna Fartanesti, judetul Galati. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei. OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT BUTUC IANA
 •  
 • Publicatie casatorie
  20/10/2020
  Astazi 20.10.2020, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului POPA FLORIN in virsta de 31 ani cu domiciliul in Comuna Fartanesti, Judetul Galati, si a d-rei/d-nei SOFRONEA GEORGIANA, in virsta de 23 ani, cu domiciliul in comuna Fartanesti, judetul Galati. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei. OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT BUTUC IANA
 •  
 • Publicatie casatorie
  14/10/2020
  Astazi 14.10.2020, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului RADU CATALIN in virsta de 35 ani cu domiciliul in Comuna Fartanesti, Judetul Galati, si a d-rei/d-nei STRUTA ANDREEA, in virsta de 26 ani, cu domiciliul in comuna Fartanesti, judetul Galati. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei. OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT BUTUC IANA
 •  
 • Publicatie casatorie
  14/10/2020
  Astazi 14.10.2020, a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-nului ICHIM IONITA in virsta de 56 ani cu domiciliul in Comuna Fartanesti, Judetul Galati, si a d-rei/d-nei ANGHELUTA MARIA, in virsta de 58 ani, cu domiciliul in comuna Fartanesti, judetul Galati. Casatoria se incheie in 11 zile de la afisarea publicatiei. In conformitate cu prevederile art. 285 din Codul Civil ,orice persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opozitia la casatorie se face numai in scris cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 11 zile de la data afisarii publicatiei. OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT BUTUC IANA